روز: سپتامبر 1, 2018

انواع ایمپلنت دندان

ایمپلنت ایمپلنت به صورت ثابت در داخل استخوان فک قرار می گیرد . امروزه می توان گفت جایگزین مناسب برای دندانهای مصنوعی به شمار می آید یکی از مزایای مهم در ایمپلنت دندان که از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که شما به راحتی می توانید صحبت کنید ،حرف بزنید و یا حتی لبخند […]

ادامه مطلب